"ห้องโจรสลัด": การออกแบบของเด็ก | stemcellglobal.info

“ห้องโจรสลัด”: การออกแบบของเด็ก

"ห้องโจรสลัด": การออกแบบของเด็ก

«ห้องโจรสลัด»: การออกแบบของเด็ก - ภาพที่ 1
«ห้องโจรสลัด»: การออกแบบของเด็ก - ภาพที่ 2
"ห้องโจรสลัด": การออกแบบของเด็ก

ปีที่นำมาใช้: 2012
ช่างภาพ: Dmitry Kiselev
โครงการ: Ksenia Rosantseva

Loading...